Fallet Linda Steen

Fallet Linda Steen

LINDA STEEN ARBETADE som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet får hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot...
Fallet Ellinor Grimmark

Fallet Ellinor Grimmark

SAMVETSFRIHET SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET som fastställs i flera konventioner, bland annat Europakonventionen artikel 9. Ingen ska fråntas sin möjlighet att arbeta inom sitt yrke för att den av etiska, moraliska eller religiösa skäl inte kan utföra en...